Apellido Soto

1
Blanca Soto, 43
2
Gabriel Soto, 47
3
Brayan Soto, 25
4
Jhon Daniel Soto, 26
5
Fran Lucena Soto, 23
6
Carolina Soto, 36
7
Belén Soto, 25
8
Miranda Soto, 17
9
Giselle Soto, 27
10
Juan Soto, 23
11
Iván Soto, 28
12
Pau Soto, 23
13
Ashlay Soto, 32
14
Marta Soto, 25
15
Esmeralda Soto, 23
16
Ana Karina Soto, 42
17
Ivonne Soto, 45
18
Katiria Soto, 39
19
Elkin Soto, 41
20
Jesús Rafael Soto (1923-2005)
21
Antonio Soto, 49
22
Talisa Soto, 55
23
Julian Soto, 30
24
Andy Soto, 20
25
Geovany Soto, 39
26
Bobby Soto, 36
27
Daniela Soto, 21
28
César Soto, 50
29
Victoria Leigh Soto (1985-2012)
30
Humberto Soto, 42
31
Bruno Soto, 18
32
Karen Soto, 26
33
Nicole Shelby Soto, 20