Primer Nombre Alexis

1
Alexis Sanzi, 28
2
Alexis Sánchez, 33
3
Alexis Ren, 25
4
Alexis Bledel, 40
5
Alexis Sosa, 22
6
Alexis Ayala, 56
7
Alexis Ryan, 15
8
Alexis de Anda, 34
9
Alexis Omman, 22
10
Alexis G. Zall, 23
11
Alexis Marie, 19
12
Alexis Clark, 23
13
Alexis Núñez Oliva, 56
14
Alexis, 39
15
Alexis Chaires, 23
16
Alexis Rose, 15
17
Alexis Descalzo, 28
18
Alexis Torres, 23
19
Alexis Knapp, 32
20
Alexis Stone Lopez, 37
21
Alexis Dudley, 20
22
Alexis Marie, 26
23
Alexis Carrasco, 20
24
Alexis Mac Allister, 23
25
Alexis Rivera, 40
26
Alexis Sharkey (1994-2020)
27
Alexis Valdés, 58
28
Alexis Mateo, 42
29
Alexis Ricordi, 23
30
Alexis Pasillas, 25
31
Alexis McClure, 8
32
Alexis Lugo, 36
33
Alexis Escobar, 26
34
Alexis Smith, 17
35
Alexis Raines, 22
36
Alexis Arguello (1952-2009)
37
Alexis Gosselin, 17
38
Alexis Abreu (1994-2017)
39
Alexis Sky, 27
40
Alexis Fallon, 31
41
Alexis Meana, 34
42
Alexis Cruz, 47
43
Alexis Simone, 21
44
Alexis Driscoll, 27
45
Alexis Jordan, 29
46
Alexis Beauregard, 25
47
Alexis Tipton, 32
48
Alexis Ashley, 23